חשבון עם כסף מונח ליד צלחת עם אוכל

חוק הטיפים החדש – כל מה שרציתם לדעת

החל מה – 1 לינואר 2019 נכנס לתוקפו מהפך בכל הנוגע לטיפים של מלצרים. המהפך זכה לכינוי ”חוק הטיפים“, אך האמת היא שאין מדובר בחוק אלא תוצאה של החלטת בית המשפט. אז כיצד התגלגלו הדברים, מה השינוי לעומת מה שהיה עד עכשיו ומה צריך לדעת על ”חוק הטיפים החדש“?

עד היום הלקוחות השאירו טיפים אשר הלכו ישירות לכיסו של המלצר. הטיפים היו במעמד לא ברור מבחינה משפטית ובפועל הם היו הכנסה לא מדווחת ולא שולמו עליה מסים. מצב זה היה נוח מאוד למלצרים ולבעלי המסעדות, אך הוא יצר בעיה. בכל פעם שנערכו ביקורות פתע של מס הכנסה במסעדות והתגלו מזומנים שאינם רשומים, התעורר חדש להעלמת מס. אך בעלי המסעדות מיד טענו כי מדובר בטיפים. וכך הטיפים נותרו בסטטוס לא ברור במשך שנים.

פסיקת בית הדין הארצי לעבודה

מעמדם של הטיפים נותר באוויר וללא חוק המגדיר במדויק כיצד יש להתייחס אליהם. אך כאשר הנושא הגיע לבית הדין הארצי לעבודה, בית המשפט פסק כי הכספים המתקבלים כטיפים אכן צריכים להיכנס אל המעגל המדווח. הכנסתם של הטיפים אל המעגל המדווח היא בעלת השלכות רבות, גם על תשלומי הביטוח הלאומי וההפרשות לפנסיה. כמו כן היא מעלה את השאלה האם יש צורך רק בתשלום מס הכנסה על התקבולים או שעל המסעדה גם לגבות מע“מ?

שופטי בית הדין הארצי לעבודה הבינו כי פסיקתם מטילה פצצה לאוויר ועל הרשויות הרלוונטיות להיערך בהתאם למצב החדש. שינוי הסטאטוס של הטיפים מחייב גם שינויי חקיקה להסדרת הנושא ולכן השופטים קבעו את הראשון לינואר 2019 כתאריך יעד להחלת השינוי.

פסיקת בית הדין הארצי לעבודה עוררה מחלוקת בין רשות המסים לבין בעלי המסעדות. בעלי המסעדות טענו כי אין באפשרותם לגבות מע“מ על הטיפים מכיוון שאין מדובר בהכנסות למסעדה, אלא הכנסות עבור המלצרים. לעומתם, רשות המסים רואה בטיפים הכנסה של המסעדה ולפיכך עליהם לשאת בתשלום מס ומע“מ.

אך כמובן שמדובר כאן ביותר מאשר מחלוקת טכנית. המסעדנים חוששים שהדבר יגדיל את חבות המס שלהם וגם יפגע בכיסם של המלצרים – דבר אשר יערער את הענף שגם כך לא קל לשרוד בו.

סוגיות אלו גרמו למסעדנים לפנות לעזרת ההסתדרות ונפתח משא ומתן מול רשות המסים בניסיון להגיע להסדר הדדי המקובל על כל הצדדים. נכון לרגע זה עדיין לא הושג הסדר למרות שפסיקת בית הדין לעבודה כבר נכנסה לתוקף.

אז בפועל מה קורה עם חוק הטיפים?

עקב הקשיים ואי ההסכמות ביישום השינוי הנדרש הודיעה רשות המסים כי נכון לעכשיו הנושא נמצא תחת בחינה של אנשי המקצוע על מנת לגבש עמדה רשמית. ועד אז, בשלושת החודשים הקרובים לא יחול שינוי באופן האכיפה לגבי התקבולים מטיפים.