מי ממנה את השופטים בישראל?

מעמד השופטים בישראל הוא דבר חשוב מאוד. שופטים מקבלים החלטות קריטיות המשפיעות במקרים מסוימים על הפרט ובמקרים אחרים על החברה והמדינה. לנגד עיניהם של השופטים עומד החוק ועליהם לנהל משפט צדק בהתאם לחוק. אך לא אחת ישנם נושאים בהם בהחלט יש מקום לביטוי של תפיסות עולם. בגלל כוחם הרב והשפעתם של השופטים הם נבחרים בקפידה. אך מי בעצם מחליט מי הם השופטים בישראל?

הועדה לבחירת שופטים

בישראל ישנה ועדה מיוחדת למינוי שופטים ואת המינוי עצמו מקבלים מנשיא המדינה. הרכב הועדה נובע מתוך חוק יסוד השפיטה. הרכב הועדה הוא נושא לפולמוס פוליטי מתמשך אך נכון לעכשיו בראש הועדה עומד שר המשפטים ולצידו שר נוסף על פי החלטת הממשלה; שני חברי כנסת (אופוזיציה וקואליציה); שני נציגי לשכת עורכי הדין; נשיא בית המשפט העליון  ועוד שני שופטי עליון. הועדה מוסמכת למנות שופטים לכל ערכאות המשפט בישראל.

נושא בחירת השופטים בישראל תמיד היה, ואולי גם תמיד יהיה, נושא למחלוקת פוליטית. לא ניתן להתעלם מהעובדה שרבות מהחלטות בית המשפט העליון נוגעות למחלוקות הפוליטיות שישראל מתמודדת איתן ולכן הועדה למינוי שופטים היא בעלת השפעה רבה. ישנם הטוענים כי הועדה אינה מייצגת כראוי את עמדות הציבור; לעומת זאת קיים גם החשש כי כל שינוי וניסיון להתאים את הועדה ליחסי הכוחות בכנסת יגרום לפוליטיזצית יתר של הועדה וחשש ששופטים ימונו לפי דעותיהם הפוליטיות.

אחת הסוגיות האקטואליות בעניין הועדה למינוי שופטים היא הצעת החוק לביטול זכות הוטו של שופטי בית המשפט העליון בועדה. מדובר בהצעת חוק פרטית אך ככל הנראה היא זוכה לתמיכה של שרת המשפטים איילת שקד. הצעת החוק צמחה על רקע הדיונים בין השופטים לבין שרת המשפטים והניסיונות להדיע להסכמה לגבי מינוי שופטים. על פי הפרשוניות הצעת החוק היא סוג של איום פוליטי על מנת להפעיל לחץ על שופטי בית המשפט העליון. נשיאת בית המשפט העליון התבטאה בחריפות רבה והתייסחה לנושא בבחינת ״הצבת אקדח על השולחן״. הצעת חוק זו הביאה למתיחות גדולה בין שרת המשפטים לבין שופטי בין המשפט העליון אשר הכריזו על הפסקת ניסיונות ההידברות בעקבות ההצעה.

כפי שהבנתם נושא מינוי השופטים תמיד היה נושא רגיש בישראל, כמו גם במדינות אחרות, ואנו צפויים לשינויים בנושא.